Shaikh Abdul Wahaab Fareed Al-Tankabny

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Shaikh Abdul Wahaab Fareed Al-Tankabny
Giới thiệu sơ lược: - Shaikh Abdul Wahaab Fareed Al-Tankabny được công nhận là một trong những người đức hạnh xuất hiện ở những năm đầu của thế kỷ vừa qua thế kỷ 14 H giữa Shi-ah Imamiyah ở Iran và kêu gọi tự phê bình và phê bình của tín ngưỡng và tập quán văn hóa Shi-ah, từ bỏ cái tân trong tôn giáo và thần thoại, cải cách của học thuyết của Thiên sứ bằng cách loại bỏ những cái mọi cái tân từ thời xa xưa những hội chứng đổi mới, hội thoại mê tín dị đoan và thêu dệt hư cấu nên những câu chuyện không thật để trở về nguồn gốc chính của Islam: đó là Qur’an và những gì được truyền lại chính xác từ Nabi (Saw) .
Thêm vào ngày: 2010-04-27
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/292567
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Persian - Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Anh - Bangladesh - Malayalam - Thái Lan - Tajik - Pháp - Đức - Uz-béc - Uighur - An-ba-ni - Hà Lan - Kurdish
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top