Falaah bin Isma-il Mundakaar

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Falaah bin Isma-il Mundakaar
Giới thiệu sơ lược: - Họ tên: Abu Muhammad Falaah bin Isma-il bin Ahmad Mundakaar.
- Sinh năm 1950 dương lịch.
- Trình độ văn hóa:
1- Cử nhân trường Đại học Islam Madinah Munawwaroh.
2- Thạc sĩ đạt được loại xuất sắc với luận án là xác thực lại ba nhánh đức tin của học gia Hadith Al-Baihaqy.
3- Tiến sĩ đạt được loại xuất sắc số một với luận án: sự quan hệ giữa hai nhóm Al-Tasâuwuf và Al-Tashayyu.
Thêm vào ngày: 2010-04-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/292481
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Persian - Thái Lan - Tajik - Anh - Bangladesh - Malayalam - Pháp - Đức - Uz-béc - Kurdish - Uighur - Hà Lan - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top