Lạ Lẫm Khi Theo Sunnah

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Lạ Lẫm Khi Theo Sunnah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài thuyết giảng thứ sáu trình bày về ba vấn đề: 1- Lời nhắn nhủ của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - dành cho cộng đồng là bám lấy Qur’an và Sunnah, phải cắn bằng răng cắm. 2- Sự lạ lẫm khi bám lấy Sunnah. 3- Hậu quả việc đi ngược Sunnah.
Thêm vào ngày: 2017-01-07
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/2818126
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Lạ Lẫm Khi Theo Sunnah
83.6 MB
: Lạ Lẫm Khi Theo Sunnah.mp3
Go to the Top