Abdullah Rika Ahmady

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdullah Rika Ahmady
Giới thiệu sơ lược: Abdullah Rika Ahmady thông dịch viên tiếng Ba Tư.
Thêm vào ngày: 2010-01-11
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/264137
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Bangladesh - Anh - Thái Lan - Persian - Pháp - Kurdish - Nga - Malayalam - Uz-béc - Tajik - Đức - Hà Lan - Uighur - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top