Ismail Oe Sot Franny

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Ismail Oe Sot Franny
Giới thiệu sơ lược: Ismail Oe Sot Franny, chuyên tuyên truyền và thuyết giảng về Islam, ông có rất nhiều cống hiến trong việc tuyên truyền Islam cho người Muslim và cũng là người thành lập Hội Giới Thiệu Islam tại Santeshun Bangkok, Thái Lan.
Thêm vào ngày: 2009-12-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/261321
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Thái Lan - Anh - Bangladesh - Persian - Pháp - Kurdish - Nga - Malayalam - Uz-béc - Tajik - Đức - Hà Lan - Uighur - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top