Kholid Rushah

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Kholid Rushah
Giới thiệu sơ lược: - Họ tên: Kholid Al-Saiyid Rushah.
- Biệt danh: Kholid Rushah.
- Năm sinh: 21/8/1966.
- Quốc tịch: Ai Cập.

- Trình độ học vấn:
+ Nhận được phần thưởng giáo lý Islam từ Viện khoa học Islam với loại xuất sắc.
+ Đạt được văn bằng cao thuộc xã hội và chính trị từ Viện nghiên cứu và học trường Đại học Cairo với loại xuất sắc.
+ Đạt được văn bằng của trường Đại học Islam Al-Azhar.
+ Đạt được bằng Cử nhân Khoa học Xã hội - Đại học Alexandria, với loại giỏi và trước được xếp hạng nhất.
+ Đang làm luận án Xã hội học tại trung tâm nghiên cứu và học với chủ đề: chính trị môi trường và tác động của nó trên sự hình thành nhân cách trong thế giới Ả Rập.
Thêm vào ngày: 2009-09-22
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/233442
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Pháp - Bangladesh - Trung Quốc - Anh - Thái Lan - Malayalam - Uighur - Kurdish - Persian - Nga - Uz-béc - Tajik - Đức - Hà Lan - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top