Ahmad Kakah Mahmud

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Ahmad Kakah Mahmud
Giới thiệu sơ lược: - Ahmad Kakah Mahmud: là Ulama Al-Akrod, được sinh ra tại làng Yalanby, tỉnh Al-Sulaimaniyah Kirdistan Irắc năm 1950 DL.
- Ông có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn mọi người quay về với tín ngưỡng đúng đắn.
- Ông nhiều tác phẩm về kiến thức Islam như: Tafseer Qur’an bằng tiếng Kirdy.
- Ông từ trần vào buổi sáng thứ năm ngày 6 tháng giêng năm 1427, nhằm ngày 25 tháng giêng năm2007 tại thành phố Halabjah.
Thêm vào ngày: 2009-06-27
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/221810
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top