Al-Hasan bin Aly bin Kholaf Al-Burbahary

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Al-Hasan bin Aly bin Kholaf Al-Burbahary
Giới thiệu sơ lược: Imam Al-Burbahary: ông là Shaikh trường phái Ahmad Hambal, ông có trí nhớ tốt, kính sợ Allah, vị học giả đáng tin, Abu Muhammad Al-Hasan bin Aly bin Kholaf Al-Burbahary thuộc giồng họ Burbahar ở Ấn Độ.
- Ông mất tháng 7/329 H hưởng thọ 96 tuổi có lời nói là sống được 97 tuổi.
Thêm vào ngày: 2009-06-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/221754
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top