Irshad Al-Haq Al-Athary

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Irshad Al-Haq Al-Athary
Giới thiệu sơ lược: - Trưởng văn phòng Al-Ulum Al-Athariyah tại Faisol nước Pakistan.
- Một số sách do ông xác thực như Musnad Imam Abu Bakr Al-Musola.
- Xác thực Al-Ilal Al-Mutanahiyah của Ibnu Jawzy và những sách khác.
Thêm vào ngày: 2009-06-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/209224
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top