Kholid bin Aly Al-Mushaiqeh

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Kholid bin Aly Al-Mushaiqeh
Giới thiệu sơ lược: Tên: Kholid bin Aly bin Muhammad bin Hamud bin Aly Al-Mushaiqeh, sinh tại thành phố Buraidah tỉnh Al-Qoseem Vương Quốc Arập Saudi.
Đời sống nghề nghiệp:
Ông bắt đâu dạy tại trường Al-Faisol tại Buraidah và là trường ông đã học thời tiểu học, sau khi tốt nghiệp tiểu học tại đây ông đăng ký vào viện học Islam chi nhánh trường Đại học Imam Muhammad bin Sa-ud, ông học tại đây Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông và đã tốt nghiệp loại xuất sắc.
Sau đó, đăng ký học tại Đại học Shariah (giáo lý Islam) tại Qoseem và cũng tốt nghiệp loại xuất sác rồi được bổ nhiệm làm trợ lý giảng dạy cùng trường.
Kế tiếp đăng ký vào trường Đại học Shariah Riyadh khoa Cao học và đạt được luận án Thạc sĩ cùng khoa loại xuất sắc.
Kế tiếp đăng ký học tiếp tại Viện cao học chuyên nghành tòa án tại trường Đại học Islam Imam Muhammad bin Sa-ud tại đây ông đặt được văn bằng Tiến sĩ loại xuất sắc loại một.
Kế tiếp ông tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu của mình và đạt được những danh hiệu sau:
* Đạt được Phó giáo sư tại trường Đại học Islam Imam Muhammad bin Sa-ud.
* Đạt được Giáo sư tại trường Đại học Quốc Vương Sa-ud.
Thêm vào ngày: 2009-04-28
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/205640
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top