Trang web Kalimat www.kalemat.org

Nguồn Giới thiệu chung
Chủ đề: Trang web Kalimat www.kalemat.org
Giới thiệu sơ lược: Kalimat là trang web chuyên về những bài báo Islam mà người Muslim dùng để mở mang thêm vốn kiến thức sẵn có từ những kiến thức quan trọng và phong phú của trang web bởi vì con người đôi khi bị sai lầm cần phải được khuyên bảo, cố vấn và nhắc nhở. Trang web bao gồm những lời lẻ xuất phát từ con tim (chân chính) gởi đến những con tim bị ra khỏi vòng hào quang Thiên Kinh Qur’an và hào quang Sunnah. Mục đích của trang web này là kêu gọi mọi người làm điều thiện, điều tốt và ngăn cấm mọi người làm điều sai, điều ác và luôn giúp đỡ lẫn nhau về mặt đạo đức và kính sợ Allah. Bên cạnh đó có một số tạp chí cần đến phải giải thích rõ ràng hơn và chỉnh sửa những điểm sai về đức tin, về hadith, về những điều bắt buộc và những điều ngăn cấm. Chúng tôi cầu xin Allah Đấng Vĩ Đại chấp nhận việc làm này và ban hồng phúc cho chúng ta và hãy bỏ qua những điểm thiếu sót của chúng ta. Quả thật Ngài là vô cùng rộng lượng, vô cùng khoan dung và Ngài không bao giờ bỏ mặt chúng ta khi chúng ta cầu xin Ngài.
Thêm vào ngày: 2009-04-16
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/204668
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Phụ lục trang ( 1 )
1.
http://www.kalemat.org
Mô tả chi tiết
Go to the Top