kafu sambata (mailing) dulaa lu kaŋ
n tolu la tambondiroo I ye
Kitimoo (leyilatul-qadir) la fisamanteeyaa aniŋ ka wakiloo ke a kono baara kendo lu la aniŋ sadaaboo lu
A ka diyaamu Tooñendiroo le la anig ala jawuyaa aniŋ Ala ye mig farendi mookamma mig ka ala joŋo lu tooñee sila fasonwoofasonna.
Musukotoo la fisamanteeyaa aniŋ miŋ be dendiŋ woo la kabo kiilaa la kandasiloo lu to
Ka mutaroo ke kiilaa la kanda silo la kuwo lu doo lu to ko menu be ko ka a bulubaa tambindi a la sitifaani duŋo to aniŋ a la seneyaa to anŋ wolu tanoo lu.
A ka diyaamu futuwoo nig bitanyaa daajikoo lu miŋ ñanta tarala futuuñoomaa fuloo lu teema , anig ka i miira kuwoo lu la minnu tambita kaabiila fuloo lu teema fo janniŋ futuwoo be timma la
Lafaari labaŋo lu ( Mandinko )
kumakaŋo lu
( Mandinko )
2016-05-26
tafundoo mimbe abu zeidi alikairawanii la leetaroo kugo fasaroo la.
Jeetaamoyitaa lu (Videos)
( Mandinko )
2016-05-26
kumakag fula lig be feeyaarig nego ka a be kuliyaari peesarilago kag
Jeetaamoyitaa lu (Videos)
( Mandinko )
2016-05-26
jeetego le lu Mandinka kago la , mig ka diyaamu (tawuhiidoo ) Ala kilimbaayandoo la kummaayaa la anig fulankafoo la jawuyaa , anig ka janfa fulankafoo noonoo bee la , ka batoo kalisandi Ala dorog ye.
Jeetaamoyitaa lu (Videos)
( Mandinko )
2016-05-26
jeefego le lu Mandinka kago la , mig ka diyaamu futuwoo la kummaayaa la anig jawuyaa mig be jeenoo la musilimeyaa diinoo kono.
Jeetaamoyitaa lu (Videos)
( Mandinko )
2016-05-26
jeefego le lu Mandinka kago la , mig ka diyaamu misilimeyaa tiñaarago le mu, mig ka koyindiroo ke mig musilimeyaa alifaa doo mig too mu muhammadu bin abdoul wahaam ti.
kumakaŋo lu
( Mandinko )
2016-04-11
kumakago le mu mandinka kago la mig ka diyaamu dankeneyaa la kumaayaa la anig fulag kafoo la jawuyaa anig kuwo lu minnu ka deg wolu la
kumakaŋo lu
( Mandinko )
2016-01-30
wuluulaa fuloo lu la loodulaa diinoo kono Alah ye kummaayandoo mug ke i la fo a ye i noomoo mulandi ate nig ala liilaa noomoo noolaa dorog
kumakaŋo lu
( Mandinko )
2016-01-30
moo la kiitiyo be dii le mig ka mig ka moo lu joo mig ka a la koridaa kono warag ka a karag ka a baraajoo dii ala furee ye.
kumakaŋo lu
( Mandinko )
2016-01-27
duwaa daadikoo lu anig kuwo lu minnu ka duwaa jaaboo tariyandi
kumakaŋo lu
( Mandinko )
2016-01-27
kitaabu kafaa le mu mig ka diyaamu dankeneyaa sabaririgo la mig be dendig ñig musilimeyaa diinoo la
Go to the Top