Subscribe to the mailing list:
Our Choice for you
КУР’АН со ПРЕВОД
Овој колоритен книга е за немуслиманите кои би сакале да го разбере исламот, муслиманите, и други аспекти на исламот.
Recently Added ( Македонски )
Books
( Македонски )
2017-12-05
Оваа книга обработува фрагменти и моменти, со кои се укажува на особините на Божјиот пратеник, Аллаховиот благослов и мир нека се со него, и неговата величина. Секако дека книгата не е сеопфатна и во истата се укажува на аспекти од човечкиот живот кои се занемарени, и при тоа за секоја особина и вредност се спомнати како аргумент два или три хадиси.
Books
( Македонски )
2017-10-24
Брошурава дава општи насоки за вистинската среќа кон која целат и заради која се ангажираат луѓето. Патот кон среќата и нејзините контури се исцртани врз база на аргументите содржани во Благородниот Куран и мудрите упатства на Божјиот пратеник, далеку од човечката ограниченост и склоност кон прекорачување на ограничувањата. Тоа е истата среќа која ја посакува човекот-верник.
Books
( Македонски )
2017-08-07
Иако насилството е присутно во сите делови на светот и истото е практикувано од криминалци со различно потекло и верска ориентација, очигледно е дека западниот свет продолжува насилните акти да ги поврзува со исламот, повеќе отколку со било која друга религија. Се чини дека неодамнешните насилни настани, во кои беа вклучени и муслиманите, ѝ дале тежина на идејата дека исламот е религија која одобрува, а можеби дури и промовира насилство.
Books
( Македонски )
2017-08-07
Корисна книга во која на концизен и многу јасен начин е претставена традицијата на Божјиот пратеник, алејхи селам, во сите сфери на неговото живеење. Таа дава јасна слика за различните аспекти на животот на пратеникот на Исламот. Се работи за скратена верзија на познатото дело „Задул Меад“ на познатиот автор Ибн Кајјим Ел Џеузије.
Books
( Македонски )
2017-06-11
Оваа книга содржи објаснувања за голем број на верски забрани потврдени со докази од Куранот и традицијата на Божјиот пратеник, алејхи селам, а кои за жал се повеќе од присутни во секојдневието на многу луѓе и истите се занемарени и маргинализирани.
Books
( Македонски )
2017-05-22
Дали Бог станал човек, книга која зборува за природата на верувањето во Бога, ја отфрла можноста чобечка особина да му се припише на Бога и одговара на сите сомнежи и дилеми кои ги имаат оние кои на Бог му припишуваат човечки атрибути. Се работи за предавње кое е преточено во книга на познатиот автор Билал Филипс.
Books
( Македонски )
2017-04-25
Оваа книга зборови за десет примери и големи прашања кои се оска на човечкото постоење на овој свет и истите се клучни за животот на сегашниот и идниот свет. За овие прашања зборува преку следниве теми: Исламскиот монотеизам т.е. верувањето во единиот вистински Бог – Аллах. Советот, опомената и потсетувањето. Разликата помеѓу добрите и лошите дела. Судење според друг неисламски закон. Социјалните услови на општеството Економијата Политиката Проблемот на немуслиманската доминација врз муслиманите Проблемот на муслиманската слабост и неспособност, во бројност и подготвеност, да им се спротивстават на непријателите Проблемот на поделеноста и неслогата помеѓу срцата
Books
( Македонски )
2017-04-19
Иста е Пораката! Книга за оние кои неуморно трагаат по вистината, искрено и со отворен ум! Оваа порака е иста во Јудаизмот, Христијанството и Исламот. Верување во само еден Бог
Books
( Македонски )
2014-12-04
Тематиката на оваа книга е одговор на сомнежите околу удирањето на жената, тематика којашто секогаш се отвара во западните земји, коишто го тужат Исламот дека е поттикнувач на семејното насилство, а реалноста е дека Исламот се оградува од тоа што тие го велат. Тематиката на книгата ги побива сите сомнежи и клевети нивни со логичен редослед и кој е поткрепен од Курански ајети и хадиси на Пророкот коишто го појаснуваат фактот дека Исламот е едниствена вера којашто децидно и јасно го забранува удирањето на жената. А што се однесува до другите вери, посебно западните, тие имаат сосема поинакво мислење за ова прашање. Му се молиме на Алах, Возвишениот и Великиот да ги осветли нивните срца со Ислам, и да ги отвори нивните слепи очи, и да им ги отвори нивните глуви уши и да ги упати, навистина Тој го може тоа.
Books
( Македонски )
2013-09-21
Овој колоритен книга е за немуслиманите кои би сакале да го разбере исламот, муслиманите, и други аспекти на исламот.
Books
( Македонски )
2012-07-11
Дијалог помеѓу професорот атеист и студентот муслиман
Books
( Македонски )
2006-04-07
КУР’АН со ПРЕВОД
Go to the Top