แสดงไฟล์เสียง ( 1 - 25 จากทั้งหมด: 33 )
33
ไฟล์เสียงเตาหีดหุเสน สะละฟี(มาลายาลัม)2008-04-25
16
ไฟล์เสียงการขอพร(มาลายาลัม)2007-07-02
14
10
ไฟล์เสียงวิธีการละหมาด(มาลายาลัม)2007-07-02
9
ไฟล์เสียงความหายของฟาติหะฮฺ(มาลายาลัม)2007-07-02
Go to the Top