İlim

Konu kategorileri Materyal hakkında bilgi
Adres: İlim
Kısa Tanım: Şer’i ilim talebelerinde ilim tahsilinde süreklilik ve devamlılık konularında gelgitler ve programsızlık gözlemlenmektedir. Bu sıkıntıların sebebi düzgün bir program belirlenmemesidir. Öncü bir talebe olmak ve bu sıkıntı ve problemleri ortadan kaldırmak için doğru bir yol ve yöntem izlenmelidir. İlim yolunda basamakları birer birer ve derece derece çıkmak gerekir. Bazı ender şahsiyetler bu yöntem ve program üzerinde doğru yol almış ve gereken başarıyı elde etmiştir. Bazı kimselerde sağa ve sola bakıp, doğru yöntemi uygulayamamışlardır. Bundan ötürü bu sayfada ilim talebelerine yardımcı olacak bir çok materyali bu sayfada bir araya getirmeyi uygun bulduk.
Kısa link: http://IslamHouse.com/890336
Ayrıca bakınız... ( 4 )
İlgili konular ( 23 )
Go to the Top