Doniya

 wolomali lagni noniyaw la bakruba carti
lagniniw: Doniya
niefoli suruman: Basiki baliya ani dume baliya doni gnini sira kan o be kalanden tiama soro, o kera sababuye ka gueleya do doni gnini sira la, o sababu ye kalandenw ka doni gnini baliya gnini tchoko niuma na, fo ka o filiw la guilan, fo ka doni gnini dooni dooni, moko dow ka doni gnini tchoko niena o kera sababu ye k'o lu banba, moko dow fene fili la o kera sababu ye k'o lu fo doni niuma ko, o kama ni gafe fura be ladieli ke kalanden bilasirali la doni gnini tchoko la.
sira surun: http://IslamHouse.com/822233
Go to the Top