doni maa ladesekow kurane kono

 wolomali lagni noniyaw la bakruba carti
lagniniw: doni maa ladesekow kurane kono
niefoli suruman: donibagaw fona niokon ko kosebe doni maa ladesekow la kurane kunkan sabatili bakaw ani nankarili bakaw, n'ka komi dow ye u sebe ke aye an ye a gafe sebelaman dow sukanti charitiw dafala minw, o doye: ani tafsiru korow sabatilenw kana niokon fonko nionkoya, ani a ka ben kuma takaboloma, ani kuma kan ka talike a la , ani silamaya lasliw kana niokon die, ani a kana ke bidaya deme sira ye
sira surun: http://IslamHouse.com/814374
Go to the Top