Salah

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Salah
Giới thiệu sơ lược: Là tín đồ Muslim đều rõ rằng lễ Salah rất quan trọng trong Islam, nếu không có Salah thì chẳng có Islam, Salah là trụ cột chính của tôn giáo vĩ đại này. Trong mục tập hợp rất nhiều bài viết liên quan đến Salah như định nghĩa, các nền tảng, các điều kiện, cách thức, .... về Salah
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/801933
Xem thêm ( 15 )
Các chủ đề liên quan ( 14 )
Go to the Top