Abdullah Faatii

moo kummaa  lu niŋ …alifaa lu walaa baa lu
kulu kuŋo: Abdullah Faatii
a maŋkutu sutuŋo: Imam Abdulahi Fatty, alimaamoo le mu a ti mansa la sabatidulaa koridaabaa to a duŋ ate le marata kawandilaa lu la Gambia bankoo kaŋ.
lafaari tumoo: 2014-11-05
a sitiraŋ sutuŋo: http://IslamHouse.com/735955
Ñiŋ kayitoo mu Kannasawundoo le ti kataa kaŋ naalaa lu la: Araaboo
bundaalu mennu be dendiŋ a la ( 2 )
Go to the Top