ජීවිත අභියෝග ජය ගනිමු

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ජීවිත අභියෝග ජය ගනිමු
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: සුපතළ ලේඛක ඩේල් කා(ර්)නගී විසින් රචිත “How to Stop Worrying and Start Living” නමැති ග්රින්ථය ඉතා කෙටි කලකින් ජනප්රිwයත්වයට පත්විය. ගැටළු හා අභියෝග ජයගැනීමට ඉස්ලාමීය මුලාශ්රියන් හි අන්තර්ගත වී ඇත. ඉස්ලාමීය පදනමකින් ජීවිතය දෙස බැලීමට දිරි ගැන්වීම අපගේ අරමුණයි. සිංහල අනුවාදය සකස් කිරීමට සහාය වුයේ එස්. එම්. නෞෆර් මහතායි.
එකතු කළ දිනය: 2014-05-23
Short Link: http://IslamHouse.com/584763
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ජීවිත අභියෝග ජය ගනිමු
700.7 KB
Open: ජීවිත අභියෝග ජය ගනිමු.pdf
2.
ජීවිත අභියෝග ජය ගනිමු
3.1 MB
Open: ජීවිත අභියෝග ජය ගනිමු.doc
Go to the Top