Salah, Sợi Dây Cứu Rỗi

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Salah, Sợi Dây Cứu Rỗi
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Salah, Sợi Dây Cứu Rỗi: Đây là bài thuyết gảing ngày thứ sáu do Abu Zaytune Usman Ibrahim thuyết trình vào ngày 30/04/1433 H nhằm ngày 23/03/2012, bài thuyết giảng là lời cảnh tỉnh những con tim đang mãi mê bị sự hưng thịnh của cuộc sống quyến rủ trở về với một người Muslim thuần phục Allah – Đấng Tối Cao – bởi sẽ chẳng phải là người Muslim nếu không chịu hành lễ Salah bắt buộc năm lần trong ngày. Bởi lễ Salah là con đường duy nhất đến được thiên đàng vĩnh cữu và là chiến thắng vinh vang.
Thêm vào ngày: 2012-04-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/392966
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Salah, Sợi Dây Cứu Rỗi
5.5 MB
: Salah, Sợi Dây Cứu Rỗi.mp3
Các chủ đề liên quan ( 6 )
Go to the Top