Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abu Ja’far Al-Tohawy
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah: là quyển sách ngắn gọn súc tích của tác giả nhà thông thái chuyên môn Hadith mang tên: Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salaamah Al-Azdy Al-Tohaawy, ông mất năm 321 H. Đây là quyển sách chứa đựng A’qeedah (niềm tin) của người Muslim đúng theo giới Hadith, nhóm Al-Sunnah và Al-Ja-maa-a’h tìm tòi, niềm tin này được giới Ulama học giả Islam nhận định rằng đã viết đúng theo yêu cầu của bốn vị Imam lớn của Islam (Imam Abu Haneefah, Imam Malik, Imam Al-Shaa-fi-y’ và Imam Ahmad bin Hambal), bởi trong sách hàm chứa nguồn gốc đúng thật của Islam được giới Ulama học giả Islam đồng thống nhất.
Thêm vào ngày: 2011-02-19
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/334279
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah
265.4 KB
: Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah.pdf
2.
Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah
4.2 MB
: Al-Aqeedah Al-Tohaawiyah.doc
Go to the Top