Ilyaas Ahmad

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Ilyaas Ahmad
Giới thiệu sơ lược: Nhà truyền giáo và viết sách bằng tiếng Amharic, đã tốt nghiệp khoa Al-Sha-ri-a’h trường Đại học Islam Madinah Munawwaroh.
Thêm vào ngày: 2011-01-20
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/332627
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Anh - Trung Quốc - Uz-béc - Bangladesh - Thái Lan - Uighur - An-ba-ni - Malayalam - Hà Lan - Pháp - Amharic
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top