Ibrohim Muhammad

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Ibrohim Muhammad
Giới thiệu sơ lược: - Nhà truyền gia Thái Lan đã tự sáng lập Trung Tâm Dar Al-Salaam để giáo dục Qur’an trong làng Derian, Narathiwat, miền nam Thái Lan.
- Đạt được văn bằng giáo dục Qur’an từ Công Ty Qiro-a-ty ở Malaysia.
- Sở hửu trang web www.qiraah.net
Thêm vào ngày: 2010-04-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/292497
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Thái Lan - Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Persian - Tajik - Anh - Bangladesh - Malayalam - Pháp - Đức - Uz-béc - Uighur - Kurdish - Hà Lan - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top