Ahmad bin Shu-aib Al-Nasa-y

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Ahmad bin Shu-aib Al-Nasa-y
Giới thiệu sơ lược: Imam về hadith, ngưởi tài giỏi kiên định, Shaikh Islam, thẩm phán Abu Abdur Rohman: Ahmad bin Shu-aib bin Aly bin Sinan bin Bahr bin Dinaar Al-Kharrosy Al-Nasa-y (người Kharrosan) - một trong các tác giả về hadith -.
Năm sinh của ông hầu như được thống nhất đó là năm 215 H.
Tác phẩm: Imam Al-Nasa-y là một trong những Imam có rất nhiều tác phẩm được sử ghi lại ông có rất nhiều tác phẩm và nổi tiếng nhất là Al-Sunan và đa số các tác phẩm của ông chủ yếu trong khuôn khổ hadith. Ông Ibn Al-Athar nói về ông: "ông có rất nhiều sách về hadith và Al-I’lal và những tác phẩm khác."
Thêm vào ngày: 2009-04-30
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/205876
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top