Sa-id Afghan

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Sa-id Afghan
Giới thiệu sơ lược: Sa-id bin Muhammad bin Ahmad gốc người Afghan, sinh năm 1327 H - 1909 DL mất năm 1417 H - 1977 DL, một trong những tác phẩm của ông Qowa-i’d Al-Lughoh Al-Arập và Shawahidiha.
Thêm vào ngày: 2009-04-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/205736
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top