แสดงไฟล์เสียง ( 26 - 48 จากทั้งหมด: 48 )
21
ไฟล์เสียงการถือศีลอด(เบ็งกอล)2007-07-02
20
ไฟล์เสียงหลักการศรัทธา(เบ็งกอล)2007-07-02
17
ไฟล์เสียงโอวาทสำคัญ(เบ็งกอล)2007-07-02
13
ไฟล์เสียงหลักการสามข้อ(เบ็งกอล)2007-07-02
9
ไฟล์เสียงใีครคือวะลีย์?(เบ็งกอล)2007-07-02
7
ไฟล์เสียงระลึกถึงความตาย(เบ็งกอล)2007-07-02
5
ไฟล์เสียงลักษณะของสวรรค์(เบ็งกอล)2007-07-02
2
ไฟล์เสียงการละหมาด(เบ็งกอล)2007-07-02
Go to the Top