Shfletoni posterët ( 51 - 75 Nga: 107 )
Përkthimi i ajetit të njëmbëdhjetë të sures El-Bekare
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të njëmbëdhjetë të sures El-Bekare
Përkthimi i ajetit të 89-të të sures El-Enbija
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të 89-të të sures El-Enbija
Përkthimi i ajetit të 74-të të sures El-Maide
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të 74-të të sures El-Maide
Përkthimi i ajetit të njëzetë të sures El-Enfal
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të njëzetë të sures El-Enfal
Përkthimi i ajetit të dytë të sures Ez-Zumer
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të dytë të sures Ez-Zumer
Përkthimi i ajetit të 19-të të sures Muhammed
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të 19-të të sures Muhammed
Përkthimi i ajetit të 85-të të sures Ali ’Imran
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të 85-të të sures Ali ’Imran
Përkthimi i ajetit të 15-të të sures El-Huxhuratë
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të 15-të të sures El-Huxhuratë
Përkthimi i ajetit të nëntë të sures El-Hixhër
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të nëntë të sures El-Hixhër
Përkthimi i ajetit të 91-të të sures El-Enbija
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të 91-të të sures El-Enbija
Përkthimi i hadithit:
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i hadithit: "Jam i kënaqur me Allahun si Zot, me Muhamedin si të dërguar dhe me Islamin si fe."
Përkthimi i ajetit të 87-të të sures El-Enbija
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të 87-të të sures El-Enbija
Përkthimi i ajeteve të katërt dhe të pestë të sures El-Ma’uun
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajeteve të katërt dhe të pestë të sures El-Ma’uun
Përkthimi i sures El-Ihlas
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i sures El-Ihlas
Përkthimi i i hadithit:
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i i hadithit: "Shembulli i atij që e përmend Zotin e tij..."
Përkthimi i ajetit të 185-të të sures Ali ’Imran
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të 185-të të sures Ali ’Imran
Përkthimi i ajetit të 107-të të sures El-Enbija
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të 107-të të sures El-Enbija
Përkthimi i ajetit të parë të sures El-Enbija
(Shqip)
2016-01-24
Përkthimi i ajetit të parë të sures El-Enbija
Përkthimi i ajetit të gjashtë dhe të shtatë të sures El-Infitar
(Shqip)
2015-12-02
Përkthimi i ajetit të gjashtë dhe të shtatë të sures El-Infitar
Përkthimi i ajetit 114 të sures Ta Ha
(Shqip)
2015-12-02
Përkthimi i ajetit 114 të sures Ta Ha
Përkthimi i ajetit 24 të sures Er-Rrahman
(Shqip)
2015-12-02
Përkthimi i ajetit 24 të sures Er-Rrahman
Përkthimi i ajetit 13 të sures Er-Rrahman
(Shqip)
2015-12-02
Përkthimi i ajetit 13 të sures Er-Rrahman
Përkthimi i ajetit 96 të sures Ali Imran
(Shqip)
2015-12-02
Përkthimi i ajetit 96 të sures Ali Imran
Përkthimi i ajetit të dytë të sures Ta Ha
(Shqip)
2015-12-02
Përkthimi i ajetit të dytë të sures Ta Ha
Përkthimi i ajetit 23 të sures El-Isra
(Shqip)
2015-12-02
Përkthimi i ajetit 23 të sures El-Isra
Go to the Top