వీడియోల ప్రదర్శన ( 201 - 225 మొత్తం నుండి: 689 )
ఖుర్ఆన్ లో అవతరించిన మొట్టమొదటి వృత్తాంతం - సూరహ్ అల్ ఖలమ్
2014-07-05
ఖుర్ఆన్ లోని 68వ అధ్యాయమైన సూరహ్ అల్ ఖలమ్ లోని పాఠాలు ఈ జుమా ఖుత్బహ్ లో చర్చించబడినాయి. ఖుర్ఆన్ లో అవతరించిన మొట్ట మొదట గాథ ఇది. తోటలోని సహచరుల గాథపై దృష్టి సారిస్తే, సంపదను ఎలా మంచి పద్ధతిలో ఖర్చు పెట్టాలో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు.
మూసా అలైహిస్సలాం మరియు ఖిద్ర్ అలైహిస్సలాం వృత్తాంతంలోని వివేకం మరియు ప్రయోజనం
2014-07-05
మూసా మరియు ఖిద్ర అలైహిస్సలాంల వృత్తాంతంలోని వివేకం మరియు ప్రయోజనం గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇచ్చిన ఒక ముఖ్యమైన ఖుత్బా ప్రసంగం ఇది.
భూమండలంపై అత్యంత గౌరవనీయుడైన ఇబ్రాహీమ్ అలైహిస్సలాం యొక్క వారసత్వ సంపద
2014-07-05
ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలైహిస్సలాం యొక్క జీవిత పాఠాలపై షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇచ్చిన ఖుత్బా - హజ్ యాత్ర ఒక ప్రవక్త నుండి వారసత్వంగా సంక్రమించిన అమూల్యమైన ఆస్తి. మిలియన్ల కొద్దీ ప్రజలు మొత్తం భూమండలంపై నున్న అత్యుత్తమ ప్రాంతంలో జమ అయి, ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్ అలైహి స్సలాం ఇచ్చిన పిలుపుకు స్పందిస్తూ, ఆయన బోధించిన ఆచరణలు చేస్తారు. ఈ మొత్తం భూమండంలో దాదాపు ప్రజలందరూ గౌరవించే ఏకైక మహాపురుషుడు ఇబ్రాహీమ్ అలైహిస్సలాం. ఆయనను ఆదర్శవంతుడిగా చేసుకోమని అల్లాహ్ మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు ఆదేశించినాడు. ఆయన ఒంటరిగా ఒక సమాజంతో సమానమని ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ చే పేర్కొనబడిన ఏకైక వ్యక్తి. ఆయన యొక్క ఒంటరి ఈమాన్, మొత్తం 1.6 బిలియన్ల ప్రజల ఈమాన్ కు సరిసమానం అయ్యేటంతటి ఉన్నత స్థానానికి చేర్చిన ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్ అలైహిస్సలాం యొక్క ఆ గొప్ప పని ఏమిటి
ఐదింటి నుండి లాభాన్ని పొందండి ... ఐదింటి కంటే ముందు
2014-07-05
ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క "ఐదింటి నుండి లాభం పొందండి - ఐదింటి కంటే ముందే" అనే హదీథుపై షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ చక్కటి లోతైన వివరణ. ప్రతి ఒక్కరి కోసం ఒక మంచి సూచన.
దుర్ఘటనలను మరియు విపత్తులను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి
2014-07-05
దుర్ఘటనలు మరియు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మన నిత్యజీవితంలోని ఒక భాగం. మనలోని ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎలాంటి బాధలు, కష్టనష్టాలకు గురి కాని వారం, నెల లేదా సంవత్సరం అంటూ ఏది ఉండదు. ఇలాంట గడ్డు పరిస్థితులలో ఉన్నప్పుడు, మనలోని ఈమాన్ అంటే దైవవిశ్వాసం కంపిస్తుంది. దుర్ఘటనలకు మరియు ఆపదలకు ఒక విశ్వాసి ఎలా స్పందించాలి ? దుర్ఘటనలను మరియు ఆపదలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనే ముఖ్యాంశంపై షేఖ్ డాక్టర్ యాసిర్ ఖాదీ ఇటీవల ఇచ్చిన ఖుత్బా ప్రసంగం.
ఖుర్ఆన్ యొక్క మహిమ (పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ తో సహా)
2014-07-05
అల్లాహ్ యొక్క ప్రతి ప్రవక్త (అలైహిస్సలాం)కు కొన్ని మహిమలు ఇవ్వబడినాయి. దీనికి కారణం ఆ యా ప్రవక్తల ప్రజలకు వారిలో నమ్మకం కలగాలని. అయితే మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు ఇవ్వబడిన అతి గొప్ప మహిమ ఖుర్ఆన్ మహిమ. ఖుర్ఆన్ మహిమ ఎంత శక్తివంతమైనదంటే, అది మిగిలిన అన్ని మహిమలను ఆవరించేసింది. షేఖ్ డాక్టర్ యాసిర్ ఖాదీ తన ఖుత్బా ప్రసంగంలో ఖుర్ఆన్ మహిమల గురించి వివరించారు. తప్పకుండా వినవలసిన మంచి ఉపన్యాసం.
ప్రతి కష్టం తర్వాత సుఖం ఉంటుంది
2014-07-05
అల్లాహ్ ఒకరిపై చూపే ప్రేమానురాగాలకు ఒక చిహ్నం ఏమిటంటే, ఆయన వారిని ఈ ప్రపంచంలో పరీక్షలకు మరియు ఆపదలకు గురి చేస్తాడు. ఈ కష్టనష్టాల వెనుక ఉన్న అసలు వివేకం ఏమిటి మరియు అలాంటి కఠిన పరిస్థితులకు మరియు కష్టనష్టాలకు ఒక విశ్వాసి ఎలా స్పందించాలి ? నార్త్ అమెరికాలో నిర్మించబడిన మొట్టమొదటి మస్జిదులో సూరహ్ అష్ షర్హ్ పై క్లుప్తంగా తఫ్సీర్ చెబుతూ, షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఈ ఖుత్బా ఇచ్చారు.
దిష్టితగలటం గురించిన నిజం - చూపు నుండి కాపాడమని అల్లాహ్ ను వేడుకోవడం
2014-07-05
అనేక మంది ప్రజలు దిష్టి తగలటమనేది ఒక మూఢవిశ్వాసంగా మరియు పూర్వకాలపు కల్పిత గాథలుగా పరిగణిస్తారు. మరికొంతమంది తమ జీవితాలలో జరిగే ప్రతి తప్పుకు దిష్టితగలటమే కారణమంటూ ఒక సాకుగా చూపుతారు. అయితే, అసలు దిష్టితగలటం అంటే ఏమటి ? ... ఇదొక కల్పితమా, అంధవిశ్వాసమా లేక వాస్తవమా ? ఇతరులకు నష్టం కలిగించేంతగా ప్రభావం చూపే ప్రజల హృదయాలలో రగులుతున్న అసూయాగ్ని గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇక్కడ చర్చించారు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం.
కుటుంబం మరియు పిల్లల పెంపకం - ముస్లిం తల్లిదండ్రుల కొరకు కిటుకులు
2014-07-05
అల్లాహ్ కొరకు చేసే ఆరాధనలలో అత్యున్నతమైనది నమాజులో చేసే సాష్టాంగం. ఆలాంటి సజ్దా స్థితిలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉన్నప్పుడు ఆయన మనవడైన హసన్ రదియల్లాహు అన్హు ఆయన వీపుపై దూకి, అక్కడే కూర్చున్నారు. సజ్దా నుండి లేస్తే ఆ బాలుడు క్రింద పడి, దెబ్బలు తగిలే అవకాశం ఉన్నందున, చాలా సేపు వరకు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అలాగే సజ్దాలోనే ఉండిపోయారు. మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పిల్లలను ఎంతో ప్రేమించేవారు. తరుచుగా ఆయన తన మనవళ్ళైన హసన్ మరియు హుసైన్ రదియల్లాహు అన్హులను ముద్దాడేవారు మరియు వారితో ఆడుకునే వారు. అల్లాహ్ యొక్క గొప్ప అనుగ్రహాలలో మరొక అనుగ్రహం సంతానం. అయితే ఆ అనుగ్రహంతో పాటు బాధ్యత కూడా ఇవ్వబడింది. మన మరియు పిల్లల మధ్య సంబంధాన్ని మనమెలా దృఢపరచుకోగలం? ఉత్తమ కుటుంబాలుగా మారేందుకు మనం మన పిల్లలను ఎంత ఉత్తమంగా పెంచాలి?
దాంపత్య జీవితం చిరకాలం కొనసాగించటంలో ముస్లిం దంపతుల బాధ్యతలు
2014-07-05
కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది మానవజాతిపై సర్వలోక సృష్టికర్త, ప్రభువు అయిన అల్లాహ్ యొక్క అనేక అనుగ్రహాలలో ఒక గొప్ప అనుగ్రహం. ఒకవేళ అల్లాహ్ తలిస్తే, మనల్ని కామేచ్ఛలు లేకుండానే సృష్టించి ఉండేవాడు. కానీ ఆయన మనల్ని స్త్రీపురుష జంటలలో సృష్టించాడు. తద్వారా మనం ఒకరిలో మరొకరు సుఖాన్ని మరియు ప్రశాంతతను పొందుగలము. కుటుంబ వ్యవస్థ సమాజ నిర్మాణంలో ముఖ్యమైన ఇటుక రాయి వంటిది. అయితే ప్రతి అనుగ్రహంతో పాటు కొన్ని బాధ్యతలు, పరీక్షలు తప్పకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి జంట తమ వివాహ బంధాన్ని అత్యుత్తమంగా కొనసాగించేందుకు చిత్తశుద్ధితో శాయశక్తులా ప్రయత్నించాలి. ఈ ఖుత్బహ్ ప్రసంగాన్ని షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ముస్లిం దంపతుల పరస్పర హక్కులు మరియు బాధ్యతల కొరకు అంకితం చేసారు.
యువకులకు దావహ్ సలహాలు
2014-07-05
యువకులకు పీస్ టీవీ పై ప్రసారమయ్యే "ఇన్ ద కంపెనీ ఆఫ్ స్కాలర్స్" అనే కార్యక్రమంలో షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇచ్చిన దావహ్ సలహాలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని షేఖ్ యూసుఫ్ ఇద్రీస్ నిర్వహించారు. ఇందులో షేఖ్ యాసిర్ ఫజాగా, డాక్టర్ జొగ్లౌల్ అల్ నగ్గార్ మొదలైన వారు కూడా పాల్గొన్నారు. ముస్లింలకు మరియు ముస్లిమేతరులకు దావహ్ ఇవ్వవలసిన ఆవశ్యకతపై తయారైన ఒక సంక్షిప్త కార్యక్రమం ఇది.
హజ్ - జీవిత కాలపు పవిత్ర యాత్ర
2014-07-05
ఒక మానవుడి జీవిత కాలపు పవిత్ర యాత్ర అయిన హజ్ యాత్ర గురించి షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇచ్చిన ఖుత్బా ప్రసంగం. ఆత్మను శుద్ధి చేసే ఈ పవిత్ర యాత్ర చేయాలని మీ మనస్సు తపిస్తున్నది. తమ తమ కాలంలో ప్రవక్తలందరూ చేసిన యాత్ర ఇది. ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్ అలైహిస్సలాం ఇచ్చిన పిలుపుకు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సమాజం విన్నది మరియు స్పందించింది. దీనికి స్పందించవలసిన మరియు అల్లాహ్ యొక్క కాబాగృహాన్ని సందర్శించవలసిన బాధ్యత మనలోని ప్రతి ఒక్కరిపై ఉన్నది. మీ మనస్సు తపిస్తున్న యాత్ర ప్రారంభించేందుకు చివరికి మీరు ముందుకు వచ్చారు. ఇక మీరు బయలు దేర బోతున్నారు. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రకటించారు, "ఆయన యొక్క కాబాగృహానికి ఎవరైతే తరలి వస్తారో, వారు ఎలాంటి అసభ్యకరమైన పనులు మరియు పాపకార్యాలు చేయరో, అలాంటి పురుషుడు లేదా స్త్రీ, ఆ యాత్ర నుండి అప్పుడే పుట్టిన పసిబిడ్డ అంతటి పవిత్రంగా మరలి వస్తారు." హదీథు.
సంవత్సరంలోని పది ఉత్తమ దినాలు - దుల్ హజ్ మాసంలోని మొదటి పది దినాలు
2014-07-05
నిర్ణీత సమయాలను, నిర్ణీత దినాలను మరియు నిర్ణీత ప్రాంతాలను మిగిలిన వాటిపై ఉత్తమమైనవిగా అల్లాహ్ ఎంచుకున్నాడు. నిస్సందేహంగా రమదాన్ మాసపు చివరి పది రాత్రులు అత్యంత ఉత్తమమైన రాత్రులు. కానీ, ఆ పది దినాల కంటే ఉత్తమమైనవి దుల్ హజ్ మాసపు మొదటి పది దినాలు. దీని గురించి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా ప్రకటించారు, "మంచి పనులు ఆచరించబడే దుల్ హజ్ మాసపు మొదటి పది దినాల కంటే ఎక్కువగా అల్లాహ్ కు ఇష్టమైన వేరే దినాలు లేవు!" షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఈ పది దినాల ఔన్నత్యం గురించి మరియు వాటిలో చేసే మంచి పనులకు లభించే అనేక రెట్ల పుణ్యాల గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు.
ఇహ్రాం దుస్తులు ఎలా ధరించాలి - అత్యంత ప్రాక్టికల్ పద్ధతి
2014-07-05
ఇక్కడ షేఖ్ యాసిర్ ఖాదీ ఇహ్రాం దుస్తులు ఎలా ధరించాలి అనే విషయంపై ఆచరాణ్మక సలహాలు ఇచ్చి, దానిని ప్రాక్టికల్ గా చూపెట్టారు.
ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతాలు - పూర్వనిర్దిష్టం
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ ఇస్లామీయ మూలసిద్ధాంతాలలో ఒకటైన పూర్వనిర్దిష్టం గురించి, మానవ లక్షణాలు మరియు దివ్యలక్షణాల మధ్య ఉండే భేదం గురించి, దేవుడికి తెలిసి ఉండటం మరియు దేవుడు ఆదేశించడం మధ్య భేదం గురించి చర్చించారు.
సృష్టికర్త ఉనికిని నిరూపించే నిదర్శనాలు 1/3
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన మనందరి ప్రభువు ఉనికిని నిరూపించే చక్కటి నిదర్శనాలు చూపినారు.
సృష్టికర్త ఉనికిని నిరూపించే నిదర్శనాలు 2/3
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన మనందరి ప్రభువు ఉనికిని నిరూపించే చక్కటి నిదర్శనాలు చూపినారు.
సృష్టికర్త ఉనికిని నిరూపించే నిదర్శనాలు 3/3
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ సర్వలోక సృష్టికర్త అయిన మనందరి ప్రభువు ఉనికిని నిరూపించే చక్కటి నిదర్శనాలు చూపినారు.
మానవుడి స్వేచ్ఛా, స్వతంత్రత
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ మానవుడి ఒక హక్కు అయిన స్వేచ్ఛా, స్వతంత్రత గురించి చర్చించారు.
ప్రవక్త యొక్క సత్యతను నిరూపించే హేతుబద్ధ వాదనలు
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క సత్యతను నిరూపించే హేతుబద్ధ వాదనలు మన ముందు ఉంచారు.
ఖుర్ఆన్ నుండి దేవుడు అంటే ఎవరు
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ స్వయంగా సృష్టికర్త ఖుర్ఆన్ లో వివరించిన వచనాల నుండి సర్వలోకాల సృష్టికర్త అయిన మన ప్రభువు అంటే ఎవరు అనే విషయంపై చక్కటి నిదర్శనాలతో చర్చించారు.
విశ్వరూపకల్పన పై హేతువాద స్పందన
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ విశ్వరూపకల్పనపై హేతువాదులు చేస్తున్న వాదనలను స్పష్టమైన నిదర్శనాలతో ఖండించారు, ముఖ్యంగా భూమండల నిర్మాటం, పర్వతాల నిర్మాణం, రాత్రింబవళ్ళ నిర్మాణం ...
సృష్టికర్త గురించిన జ్ఞానం - దివ్యవాణి  నుండి గ్రహించాలా లేదా సృష్టితాల నుండి గ్రహించాలా
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ ఒక హేతువాద మనిషి సృష్టికర్త గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి, అందుకోసం అతడు దివ్యవాణిని చదవి అర్ధం చేసుకోవాలా లేక సృష్టితాలలో ఒకటైన మానవజాతి రచించిన వాటి నుండి గ్రహించాలా
ముస్లిమేతరుల గురించి ఇస్లామీయ దృక్పథం
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ ముస్లిమేతరుల గురించి ఇస్లామీయ దృక్పథం ఏమిటనే ముఖ్యాంశాన్ని గురించి చర్చించారు.
తెలివితేటలు మరియు నైతికత
2014-07-05
ఈ వీడియోలో డాక్టర్ జాఫర్ ఇద్రీస్ తెలివితేటలు, వివేకం, హేతుబద్ధత మరియు నైతిక ప్రవర్తనల మధ్య గల సంబంధాన్ని స్పష్టంగా చర్చించారు.
Go to the Top