இஸ்லாம் பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகம்

நூல் Card Assembly
தலைப்பு: இஸ்லாம் பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகம்
மொழி: பொஸ்னியா
நூலாசிரியர்: இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழகத்தில் அறிவியல் ஆராய்ச்சி Deanship
சேர்க்கப்பட்ட தினம்: 2015-07-07
Short Link: http://IslamHouse.com/899510
இந்த விலாசம் காரணத்துடன்
இனைப்புகள் ( 2 )
1.
Kratki uvod u Islam
53.6 KB
Open: Kratki uvod u Islam.pdf
2.
Kratki uvod u Islam
84.5 KB
Open: Kratki uvod u Islam.doc
விரிவான விளக்கம்

 

Misija islama ja da ostvari sljedeće ciljeve:
1)      Davanje prilike ljudima da spoznaju svoga Gospodara i Stvoritelja kroz Njegova lijepa imena i svojstva koja posjeduje samo On Uzvišeni i u kojima Mu niko nije sličan, te kroz Njegova mudra djela u kojima Mu niko nije ravan i pravima koja ni skim ne dijeli.
 
2)      Pozivanje ljudi u obožavanje samo jednog Boga, Allaha, koji nema sudruga i to primjenom Njegovog vjerozakona kojeg je definisao u Svojoj knjizi i sunnetu Njegovog poslanika, salallahu alejhi ve selem, bilo da se radi o naređenjima ili zabranama u kojima se, bez sumnje, krije čovjekova sreća na oba svijeta.
 
3)      Podsjećanje ljudi na ono što ih očekuje nakon smrti; na to šta će doživjeti u svome kaburu i na dan kada budu proživljeni, kada im bude sudeno i kada budu u Džennet ili Džehennem uvodeni shodno svojim dobrim, odnosno lošim djelima.

 

 
மொழிபெயர்ப்பு ( 2 )
Go to the Top