ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම්

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම්
භාෂාව: අරාබි
එකතු කළ දිනය: 2015-07-02
Short Link: http://IslamHouse.com/898456
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
حقوق الإنسان في الإسلام
467.5 KB
Open: حقوق الإنسان في الإسلام.pdf
2.
حقوق الإنسان في الإسلام
1.3 MB
Open: حقوق الإنسان في الإسلام.doc
Go to the Top