Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay)

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay)
Ngôn ngữ: Việt Nam
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay): Cuốn sách nhỏ này tổng hợp các Fataawa về Kaffaarah của nhịn chay được tập hợp từ các Fataawa của các đại học giả, trong đó có trình bày rõ các giáo luật về Kaffaarah.
Thêm vào ngày: 2015-06-25
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/897943
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay)
1.1 MB
: Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay).pdf
2.
Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay)
16.4 MB
: Kaffaarah (Một Số Hỏi Đáp Về Kaffaarah Nhịn Chay).docx
Go to the Top