රමදාන් මාසයේ උපවාසය

පවර් පොයින්ට් Card Assembly
මාතෘකාව: රමදාන් මාසයේ උපවාසය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: රමදාන් මාසයේ උපවාසය පිළිබඳව පවර් පොයින්ට් මාධ්යෙ යන් ඉදිරිපත් කිරීමක්. උපවාසය පිළිබඳ වැරදි මත දුරු කිරීමක්
එකතු කළ දිනය: 2015-06-24
Short Link: http://IslamHouse.com/897635
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
රමදාන් මාසයේ උපවාසය
2.5 MB
Open: රමදාන් මාසයේ උපවාසය.ppt
Go to the Top