Vài Lời Khuyên Nhân Tháng Ramadan Năm 1436 H - 2015

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Vài Lời Khuyên Nhân Tháng Ramadan Năm 1436 H - 2015
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Vài Lời Khuyên Nhân Tháng Ramadan Năm 1436 H - 2015: Bài thuyết giảng thứ sáu đầu tiên của tháng Ramadan năm 1436 H – 2015, xin gởi đến quí tín hữu vài lời khuyên hữu ích nhân tháng thiêng liêng và hồng phúc.
Thêm vào ngày: 2015-06-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/897432
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Vài Lời Khuyên Nhân Tháng Ramadan Năm 1436 H - 2015
32.8 MB
: Vài Lời Khuyên Nhân Tháng Ramadan Năm 1436 H - 2015.mp3
Xem thêm ( 2 )
Go to the Top