රමළාන් උපාවාසය ගැන ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: රමළාන් උපාවාසය ගැන ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ආදම්ගේ සෑම දරුවකුගේම ක්රිළයාවන් ඔහුටය. නමුත් උපවාසය හැරය. හේතුව සැබැවින්ම එය මා වෙනුවෙන්මය. ඒ සඳහා ප්රැතිඵල මම ම ලබා දෙමි. උපවාසය පලිහකි. නුඹලා අතුරින් කිසිවකුගේ උපවාස දිනය උදා වූයේ නම් එහි අශීලාචාර ලෙස කතා නොකරනු. උස් හඩින් කතා නොකරනු. කිසිවකු ඔහුට බැණ වැදුණේ නම් හෝ ඔහු ව ඝාතනය කිරීමට උත්සාහ දැරුවේ නම් හෝ එවිට ඔහු සැබැවින්ම මම උපවාසයේ නියැළුණු පුද්ගලයෙකු යැයි පැවසිය යුතු ය..........
එකතු කළ දිනය: 2015-06-22
Short Link: http://IslamHouse.com/897363
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
රමළාන් උපාවාසය ගැන ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු
728 KB
Open: රමළාන් උපාවාසය ගැන ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු.pdf
2.
රමළාන් උපාවාසය ගැන ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු
4.4 MB
Open: රමළාන් උපාවාසය ගැන ඔබ දැන ගත යුතු කරුණු.doc
Go to the Top