Muhammed Avad el-Harbavî

Önemli Kişiler Materyal hakkında bilgi
Adres: Muhammed Avad el-Harbavî
Kısa Tanım: Muhammed b. Avad Zayid el-Harbavî Ezher Üniversitesi Arap Dili ve İslamî İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. Ezher Üniversitesinden kıraatler alanında yüksek öğrenip ve uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca kıraat ilimlerinde master ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Ezher’de öğretmen olarak görev yaptıktan sonra Suudi Arabistan eğitim kurumlarında eğitim alanında çalışmıştır. En son olarak Riyad öğretmen fakültesinde kıraat dersleri vererek, emekli olmuştur. Kaleme aldığı eserlerden bazıları şunlardır: et-Teshîl fî-mâ Yeştebihû alâ’l-Kariî min Ây et-Tenzîl, ed-Diya el-Lami fî Beyanî Rivayeti Varş an Nafi, İrşadu’l-Kurra ilâ Kıraati’l-Kisâî, Müfredatu’l-Kurri el-Aşarati min Tariki’ş-Şatibiyye ve’d-Durre, Şerhu Metni’r-Ravdati fî Kıraati Hamzati’z-Zeyyat, Rivayetu Şube Tariki’ş-Şatibiyyeve’d-Durre
Eklenme tarihi: 2015-06-20
Kısa link: http://IslamHouse.com/897168
Go to the Top