Abdullah el-Buaycan

Önemli Kişiler Materyal hakkında bilgi
Adres: Abdullah el-Buaycan
Kısa Tanım: Abdullah b. Abdurrahman b. Süleyman el-Buaycan Kral Suud üniversitesine bağlı Harc bölgesinde bulunan Beşeri İlimler fakültesinin Kanun bölümünde okutman olarak görev yapmıştır. Kral Muhammed b. Suud üniversitesi Yüksek Yargı Enstitüsünün Şer’i Siyaset bölümünde eğitim yılını tamamlayıp, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmiştir. 1422 h. yılında el-İmam Üniversitesinin Şeriat Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1426 h. yılında Yüksek Yargı Enstitüsünün Şer’i Siyaset bölümünün Nizamlar dalında master eğitimini tamamlamıştır. Şatibiyye tarikiyle Asım’ın Hafs kıraatında icazet almıştır. Bu icazeti el-İmam Üniversitesinde kıraatler dalında profesör olan Şeyh İbrahim b. Said ed-Devserî ve Medine Kral Fahd Kur’anı Kerim basım kompleksi tetkik heyet üyesi Şeyh Abdulhakim b. Abdisselam Hatır’dan almıştır. Riyad el-Bevaridî camisinde imam olarak görev yapmıştır. 4 Zilhicce 1434 h./ 9 Ekim 2013 yılında kraliyet kararıyla mescidi nebeviye imam olarak atanmıştır.
Eklenme tarihi: 2015-06-20
Kısa link: http://IslamHouse.com/897163
İlgili konular ( 1 )
Go to the Top