Ahmed Talib el-Humeyd

Önemli Kişiler Materyal hakkında bilgi
Adres: Ahmed Talib el-Humeyd
Kısa Tanım: Ebu’z-Zubeyr Ahmed b. Talib b. Abdilhamid (Hamid) b. el-Muzaffer Han. 1401 h. yılında Riyad’ta dünyagelmiştir. Riyad İmam Muhammed b. Suud Üniversitesi Şeriat Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini karşılaştırmalı/mukayeseli fıkıh dalında Yüksek Kadılık Enstitüsünde yapmıştır. Riyad’ta İslam İşleri Bakanlığında davetçi olarak görev yapmaktadır. 1434 h. yılında Ramazan ayında Mescid-i Nebevî’de teravih ve tehheccüt namazlarını kıldırmak için imam olarak atanmıştır. 9 Ekim 2013 / 4 Zilhicce 1434 yılında kadrolu olarak Suudi Arabistan Kralının onayıyla Mescid-i Nebevî’ye imam olarak atanmıştır.
Eklenme tarihi: 2015-06-17
Kısa link: http://IslamHouse.com/896900
İlgili konular ( 1 )
Go to the Top