කාන්තාවන්ට නිවේදනයක්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: කාන්තාවන්ට නිවේදනයක්
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: සාලිහ් ඉබ්නු ෆව්සාන් අල්-ෆව්සාන්
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: කාන්තාවන් සමාජයේ වැදගත් කාර්යා භාරයක් ඉටු කරන හේතුවෙන් ඔවුන්ට යහපත් ලෙස සැලකිලි දක්වන ලෙස නබි (සල්) තුමාණන් අපට අණ කළහ. මෙයින් එතුමාණන් අදහස් කළේ කාන්තාවන්ට සැලකිලි දැක්වීම සහ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලබා දීම අනිවාර්යැය හෙයින් ඒවාට අමතර ව ඇයව අපහසුතාවන් ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම මෙහි බොහෝ වැදගත්වේ
එකතු කළ දිනය: 2015-06-15
Short Link: http://IslamHouse.com/896534
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
කාන්තාවන්ට නිවේදනයක්
619.4 KB
Open: කාන්තාවන්ට නිවේදනයක්.pdf
2.
කාන්තාවන්ට නිවේදනයක්
3.8 MB
Open: කාන්තාවන්ට නිවේදනයක්.doc
Go to the Top