අල් කුර්ආනය උසුලන්නන්ගේ ගුණාංග

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: අල් කුර්ආනය උසුලන්නන්ගේ ගුණාංග
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් බින් අල් හුසෙයින් අල් ආජිරී
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: . තම ආහාර පාන සම්බන්ධව ප්ර්වේශම් වෙති. 2.තම සමාජයේ දූෂිත ජනයාගෙන් ඈත්ව ඉවත්වෙති.3. තම මුව ආරක්ෂා කරති. 4කුර්ආන්, සුන්නාහ් සහ ෆික්ශ් තම මඟ පෙන්වන්නෙක් බවට පත්කරතිත 5.ත් කළ හැක. 5 තම වර්ධනය සඳහා මාර්ගය මැවුම්කරුගෙන් පමණක් සොයති. 6. නිත්යාධනුකූල මාර්ගයෙන් උපයන සුළු ආදායමෙන් සෑහීමට පත්වෙති. 7. දෙමාපියව්ට ගෞරව කරති. 8. අල්කුර්ආනය අධ්යෙයනය කරන්නේ අවබෝධයෙන්ය. 9. මොලෙව ඇලුම් නොකරති. 10. ආහිඃරා සඳහා ප්රිතිපාධන සූදානම් කරති.
එකතු කළ දිනය: 2015-06-15
Short Link: http://IslamHouse.com/896434
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අල් කුර්ආනය උසුලන්නන්ගේ ගුණාංග
637.2 KB
Open: අල් කුර්ආනය උසුලන්නන්ගේ ගුණාංග.pdf
2.
අල් කුර්ආනය උසුලන්නන්ගේ ගුණාංග
4.5 MB
Open: අල් කුර්ආනය උසුලන්නන්ගේ ගුණාංග.doc
Go to the Top