ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමයේ මිනිස් අයිතිවාසිකම්
භාෂාව: චීන
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-06-11
Short Link: http://IslamHouse.com/895981
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
伊斯兰的人权思想
394.6 KB
Open: 伊斯兰的人权思想.pdf
2.
伊斯兰的人权思想
8.7 MB
Open: 伊斯兰的人权思想.doc
පරිවර්තන ( 1 )
‍වෙනත්... ( 1 )
Go to the Top