මිනිස් අයිතිවාසිකම්

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: මිනිස් අයිතිවාසිකම්
භාෂාව: අරාබි
එකතු කළ දිනය: 2015-06-11
Short Link: http://IslamHouse.com/895960
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
حقوق الإنسان
15 MB
: حقوق الإنسان.mp3
Go to the Top