Mushaf murettel - Muhammed Rešad eš-Šerif

KUR'AN ID kartica
Naslov: Mushaf murettel - Muhammed Rešad eš-Šerif
Karija: Muhammed Rešad eš-Šerif
Kratki opis: Mushaf murettel od učača Muhammed Rešad eš-Šerifa.
Objavljeno: 2015-06-09
Kratki link: http://IslamHouse.com/893793
Atačmenti ( 114 )
1.
El Fatiha
708.9 KB
: El Fatiha.mp3
2.
El Bekara
114.1 MB
: El Bekara.mp3
3.
Ali Imran
73.8 MB
: Ali Imran.mp3
4.
En Nisa
72.8 MB
: En Nisa.mp3
5.
El Maida
55 MB
: El Maida.mp3
6.
El En’am
61.9 MB
: El En’am.mp3
7.
El A’raf
70.3 MB
: El A’raf.mp3
8.
El Enfal
26.1 MB
: El Enfal.mp3
9.
Et Tewba
49.7 MB
: Et Tewba.mp3
10.
Junus
34.5 MB
: Junus.mp3
11.
Hud
38 MB
: Hud.mp3
12.
Jusuf
38.4 MB
: Jusuf.mp3
13.
Er Ra’d
18.4 MB
: Er Ra’d.mp3
14.
Ibrahim
18.9 MB
: Ibrahim.mp3
15.
El Hidžr
13.9 MB
: El Hidžr.mp3
16.
En Nahl
35.8 MB
: En Nahl.mp3
17.
El Isra
31.5 MB
: El Isra.mp3
18.
El Kehf
29.8 MB
: El Kehf.mp3
19.
Merjem
24.1 MB
: Merjem.mp3
20.
Ta Ha
25.4 MB
: Ta Ha.mp3
21.
El Enbija
24.6 MB
: El Enbija.mp3
22.
El Hadždž
26 MB
: El Hadždž.mp3
23.
El Mu’minun
22.2 MB
: El Mu’minun.mp3
24.
En Nur
29.1 MB
: En Nur.mp3
25.
El Furkan
17.4 MB
: El Furkan.mp3
26.
Eš Šu’ara
26.7 MB
: Eš Šu’ara.mp3
27.
En Neml
24.1 MB
: En Neml.mp3
28.
El Kasas
31 MB
: El Kasas.mp3
29.
El ’Ankebut
20.6 MB
: El ’Ankebut.mp3
30.
Er Rum
17 MB
: Er Rum.mp3
31.
Lukman
11.2 MB
: Lukman.mp3
32.
Es Sedžde
7.6 MB
: Es Sedžde.mp3
33.
El Ahzab
26.8 MB
: El Ahzab.mp3
34.
Sebe’
17.8 MB
: Sebe’.mp3
35.
Fatir
17 MB
: Fatir.mp3
36.
Ja Sin
15.5 MB
: Ja Sin.mp3
37.
Es Saffat
19.8 MB
: Es Saffat.mp3
38.
Sad
16.1 MB
: Sad.mp3
39.
Ez Zumer
25 MB
: Ez Zumer.mp3
40.
Gafir
27.8 MB
: Gafir.mp3
41.
Fussilet
18.5 MB
: Fussilet.mp3
42.
Eš Šura
18.1 MB
: Eš Šura.mp3
43.
Ez Zuhruf
19.2 MB
: Ez Zuhruf.mp3
44.
Ed Duhan
8.4 MB
: Ed Duhan.mp3
45.
El Džasije
11.3 MB
: El Džasije.mp3
46.
El Ahkaf
15 MB
: El Ahkaf.mp3
47.
Muhammed
12 MB
: Muhammed.mp3
48.
El Feth
13.5 MB
: El Feth.mp3
49.
El Hudžurat
9 MB
: El Hudžurat.mp3
50.
Kaf
8.8 MB
: Kaf.mp3
51.
Ez Zarijat
8.7 MB
: Ez Zarijat.mp3
52.
Et Tur
7.9 MB
: Et Tur.mp3
53.
En Nedžm
8.6 MB
: En Nedžm.mp3
54.
El Kamer
8.8 MB
: El Kamer.mp3
55.
Er Rahman
11.5 MB
: Er Rahman.mp3
56.
El Vakia
10 MB
: El Vakia.mp3
57.
El Hadid
13.6 MB
: El Hadid.mp3
58.
El Mudžadela
10.5 MB
: El Mudžadela.mp3
59.
El Hašr
11.2 MB
: El Hašr.mp3
60.
El Mumtehina
8.3 MB
: El Mumtehina.mp3
61.
Es Saff
5.6 MB
: Es Saff.mp3
62.
El Džumu’a
3.9 MB
: El Džumu’a.mp3
63.
El Munafikun
4.1 MB
: El Munafikun.mp3
64.
Et Tegabun
5.7 MB
: Et Tegabun.mp3
65.
Et Talak
6.7 MB
: Et Talak.mp3
66.
Et Tahrim
6.3 MB
: Et Tahrim.mp3
67.
Mulk
7.6 MB
: Mulk.mp3
68.
El Kalem
7.5 MB
: El Kalem.mp3
69.
El Hakka
7 MB
: El Hakka.mp3
70.
El Mea’ridž
5.3 MB
: El Mea’ridž.mp3
71.
Nuh
5.7 MB
: Nuh.mp3
72.
El Džin
6.5 MB
: El Džin.mp3
73.
El Muzemmil
4.6 MB
: El Muzemmil.mp3
74.
El Muddesir
5.7 MB
: El Muddesir.mp3
75.
El Kijama
4.4 MB
: El Kijama.mp3
76.
El Insan
7.1 MB
: El Insan.mp3
77.
El Murselat
7 MB
: El Murselat.mp3
78.
En Nebe’
5.6 MB
: En Nebe’.mp3
79.
En Nazi’at
5.3 MB
: En Nazi’at.mp3
80.
’Abese
3.6 MB
: ’Abese.mp3
81.
Et Tekvir
2.8 MB
: Et Tekvir.mp3
82.
El Infitar
2.7 MB
: El Infitar.mp3
83.
El Mutaffifun
4.5 MB
: El Mutaffifun.mp3
84.
El Inšikak
3.1 MB
: El Inšikak.mp3
85.
El Burudž
2.8 MB
: El Burudž.mp3
86.
Et Tarik
1.8 MB
: Et Tarik.mp3
87.
El ’Ala
1.8 MB
: El ’Ala.mp3
88.
El Gašija
2.5 MB
: El Gašija.mp3
89.
El Fedžr
3.7 MB
: El Fedžr.mp3
90.
El Beled
1.8 MB
: El Beled.mp3
91.
Eš Šems
1.4 MB
: Eš Šems.mp3
92.
El Lejl
1.7 MB
: El Lejl.mp3
93.
Ed Duha
1.1 MB
: Ed Duha.mp3
94.
Eš Šerh
643.8 KB
: Eš Šerh.mp3
95.
Et Tin
950.9 KB
: Et Tin.mp3
96.
El ’Alek
1.6 MB
: El ’Alek.mp3
97.
El Kadr
827.1 KB
: El Kadr.mp3
98.
El Bejjine
1.8 MB
: El Bejjine.mp3
99.
Ez Zelzele
930.9 KB
: Ez Zelzele.mp3
100.
El ’Adijat
1.1 MB
: El ’Adijat.mp3
101.
El Kari’ah
1.2 MB
: El Kari’ah.mp3
102.
Et Tekasur
948.9 KB
: Et Tekasur.mp3
103.
El ’Asr
425.2 KB
: El ’Asr.mp3
104.
El Humeze
430.5 KB
: El Humeze.mp3
105.
El Fil
654 KB
: El Fil.mp3
106.
Kurejš
593.8 KB
: Kurejš.mp3
107.
El Ma’un
630.8 KB
: El Ma’un.mp3
108.
El Kevser
345.4 KB
: El Kevser.mp3
109.
El Kafirun
641.8 KB
: El Kafirun.mp3
110.
En Nasr
466.7 KB
: En Nasr.mp3
111.
El Mesed
556.3 KB
: El Mesed.mp3
112.
El Ihlas
342.9 KB
: El Ihlas.mp3
113.
El Felek
520.8 KB
: El Felek.mp3
114.
En Nas
522.1 KB
: En Nas.mp3
Go to the Top