İbrahim Muhammed el-Curmî

Önemli Kişiler Materyal hakkında bilgi
Adres: İbrahim Muhammed el-Curmî
Kısa Tanım: 1966 yılında Lübnan’da dünyaya gelmiştir. Arap dili edebiyatında doktorasını, şeri ilimler-kıraat alanında da uzmanlık yapmıştır. Tecvit, kıraat, şeri ilimler ve Arapça alanında bir çok ilmî icazetler almıştır. Hayat Fm adlıo radyoda tilavet ve zikirler bölümünün koordinatörlüğünü yapmaktadır. Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Daru’l-Kur’an adlı kurumun başında bulunmuştur. 1990 yılından bu yana tecvit ve kıraat okutmaktadır. Yine Ürdün’ün bazı şeriat fakültelerinde sözleşmeli öğretmen olarak ders vermiştir. Uluslararası Malezya İslam Üniversitesinde de bir süre kadrolu öğretmen olarak çalışmıştır. Bazı kaleme aldığı eserleri vardır. Eseru’d-Dilâleti’l-Luğaviyyeti fi İhtilâfi’l-Müslimin fi Usulu’d-Din, Kur’an İlimleri Sözlüğü, Takvîmu’l-Lisan bi-Tilâveti’l-Kur’an, et-Tesamuh el-Mezhebî beyne’l-Müslimin, Farîda ve Darura, Seyyidu’l-Kurra el-İmam eş-Şatıbî, Şevahidu’l-Kıraat, Min A’lâmi’l-Kurra ve’l-Mukriîn bunlardan bazılarıdır.
Eklenme tarihi: 2015-06-09
Kısa link: http://IslamHouse.com/890870
İlgili konular ( 0 )
Go to the Top