මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: • අල්-හිසාබ් යනු අල්ලාහ් තම ගැත්තන් ව තමන් ඉදිරියේ තබා ඔවුන් කළ ක්රියයාවන් ඔවුනට පෙන්වා දී පසුව ඔවුන්ගේ ක්රි්යාවන්ට අනුව ඔවුනට ප්ර තිඵල පිරි නැමීමයි. යහ ප්රගතිඵලයක් නම් එය දස ගුණයක සිට හත්සීය දක්වා ද ඊට වැඩි ගුණයකින් ද ප්ර ගුණ කර දෙනු ඇත. එය නපුරු ප්ර තිඵලයක් නම් ඒ හා සමාන ව පවතී.
• අල්- හව්ල් (තටාකය හෝ සම්පත්).
• අස්-සිරාත්.
• සදාතනික නිවහන.
• ස්වර්ගයේ ස්වභාවය.
එකතු කළ දිනය: 2015-06-08
Short Link: http://IslamHouse.com/890594
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී
1.4 MB
Open: මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී.pdf
2.
මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී
5.7 MB
Open: මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී.doc
Go to the Top