Bức Thông Điệp Về Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Bức Thông Điệp Về Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Saaleh bin Ghanim Al-Sadlaan
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bức Thông Điệp Về Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản: Tác giả nói: “Chúng ta cần khẳng định rằng kiến thức về giáo lý thực hành (Fiqh) là nguồn kiến thức Islam cần phải được quan tâm hơn hết bởi vì nó là nền tảng cơ sở mà người Muslim dùng để cân đo việc làm và hành động của y, xem hành động đó là Halah hay Haram, việc làm đó đúng hay sai, có giá trị hay không có giá trị nơi Allah? Những người Muslim trong tất cả mọi niên đại đều quan tâm đến kiến thức hiểu biết về điều Halal, Haram, có giá trị, không có giá trị, đúng và sai trong hành động và việc làm dù đó là mối quan hệ giữa họ với Allah hay giữa họ với các bề tôi của Ngài: bà con ruột thịt thân thích hay không phải bà con ruột thịt, kẻ thù hay bạn bè, người có quyền phán xét hay người bị phán xét, người Muslim hay không phải Muslim. Để có được nguồn kiến thức hiểu biết đó thì chỉ có nguồn kiến thức về giáo lý thực hành, một nguồn kiến thức nghiên cứu về hệ thống sắc luật của Allah đối với các hành động của các bầy tôi của Ngài mang tính chất yêu cầu, mang tính chất cho phép lựa chọn hay mang tính chất tùy thuộc vào tình huống và hoàn cảnh....”
Thêm vào ngày: 2015-06-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/890034
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Bức Thông Điệp Về Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản
2 MB
: Bức Thông Điệp Về Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản.pdf
2.
Bức Thông Điệp Về Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản
15.9 MB
: Bức Thông Điệp Về Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản.docx
Go to the Top