ශිර්ක් කෙටි හැඳින්වීමක්

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ශිර්ක් කෙටි හැඳින්වීමක්
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ශිර්ක් හෙවත් අල්ලාහ් දෙවිඳුන්ට ආදේශ කිරීම යන මාතෘකාව යටතේ වචන ස්වල්පයක් මෙහි ඉදිරිපත් කරන ලදී.
එකතු කළ දිනය: 2015-06-04
Short Link: http://IslamHouse.com/889699
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ශිර්ක් කෙටි හැඳින්වීමක්
24.9 MB
2.
ශිර්ක් කෙටි හැඳින්වීමක්
Go to the Top