Mahmud Halil Al-Husari

Figures Ähliumumy kartoçkasy
Mowzuk: Mahmud Halil Al-Husari
Short Discription: Şeýh Mahmud Halil Al-Husari, Müsüriň ähli şeýhleriniň şeýhidir we dünýä karylar jemgyýetiniň müdiridir. Ol 1335-nji hijri ýylda (17/9/1917) Müsüriň Garbiýýa welaýatynyň Tanta obasynda dogulandyr. We 16/1/1401-nji hijri ýylda (24/11/1980) ýassy namazyndan soň aradan çykandyr. Kuran ses ýazgylary: Kuranyň hafs okulyşynyň ses ýazgysy 1961-nji ýyl, Kuranyň warş okulyşynyň ses ýazgysy 1964-nji ýyl, Kuranyň kalun we Dawri okulyşynyň ses ýazgysy 1968-nji ýyl, Kuran mugallym ses ýazgysy 1969-njy ýyl, Ýazan kitaplary: "Kuranyň häkim aýatlary", "Uly açyş we tekbir getirmek" we başgalar.
Addition Date: 2015-05-02
Short Link: http://IslamHouse.com/885154
Related Topics ( 1 )
Go to the Top