Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Nhóm học giả Islam
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat: Quyển sách phân tích những mục sau:
1- Phần Một: Về giới thiệu Zakat
2- Phần Hai: Về Zakat vàng và bạc
3- Phần Ba: Về Zakat những gì xuất ra từ đất
4- Phần Bốn: Về Zakat súc vật
5- Phần Năm: Về Zakat Fit-ri
6- Phần Sáu: Về những người hưởng Zakat
Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.
Thêm vào ngày: 2015-04-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/884192
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat
1.4 MB
: Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat.pdf
2.
Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat
26.3 MB
: Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat.docx
Xem thêm ( 7 )
Go to the Top