అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్

అంశాల వారీగా కేటగిరీలు విషయపు వివరణ
పేరు: అల్ ఖుర్ఆన్ అల్ కరీమ్
సంక్షిప్త వివరణ: ఇక్కడ ఖుర్ఆన్ మరియు దానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు 90 కంటే ఎక్కువ అంతర్జాతీయ భాషలలో ఉన్నాయి. ఖుర్ఆన్ భావానువాదాలు, ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానాలు, ఖుర్ఆన్ జ్ఞానం, తజ్వీద్ ఖుర్ఆన్ మరియు ఖిర్ఆత్, ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతలు విద్యలు బోధించడంలో ఇవ్వబడే అనుమతి పత్రాలు
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/883278
ఇంకా ( 1 )
మరిన్ని అంశాలు ( 4 )
Go to the Top